شرایط ثبت نوبت به صورت آنلاین

1. بعد از حضور بیمار در مطب ممکن است زمان انتظار ویزیت تا ۶۰ دقیقه تاخیر داشته باشد .

2. ثبت نوبت، منوط به پرداخت در این درگاه است. در صورت عدم پرداخت، نوبت شما بصورت اتوماتیک حذف می‌گردد.

3. قبل از ویزیت، تمام اطلاعات بیمار شامل: کد ملی، نوع بیمه، تاریخ اعتبار بیمه، نام، نام خانوادگی و.... توسط منشی مطب چک می‌گردد. در صورت هرگونه مغایرت، نوبت باطل شده و باید نسبت به ثبت نوبت جدید در سامانه اقدام نمایید.

4. هزینه زیر ساخت مبلغ 15 هزار تومان می‌باشد و قابل برگشت نمی باشد.


اين سامانه، يک مؤسسه ى مستقل خدمات واسطه اى است و هيچ ارتباط حقيقى و حقوقى و مالى با پزشکان طرف قرارداد ندارد. هزينه ی زیر ساخت پرداختی که شما براى دريافت نوبت قطعى و معتبر از مطب پزشکان مى پردازيد، هيچ ربطى به تعرفه ى پزشکان ندارد و بهايى است براى آسايش و راحتى و صرفه جويى در وقت و رفت و آمد خود شما ( در صورتی که با هزینه زیر ساخت دریافت نوبت موافق نیستید ، از قبول شرایط خودداری نموده و از روش های دیگر نوبت دهی استفاده نمایید.)